Ciekawy konkurs dla siódmoklasistów z województwa śląskiego!

Wiecie, co to jest retoryka i jakie są jej zasady? Tej tematyki dotyczył będzie konkurs przeprowadzany w województwie śląskim z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach! Poniżej przeczytacie o szczegółach.

CEL

Celem konkursu jest rozbudzenie ciekawości oraz twórczego myślenia uczniów, zachęcenie do samokształcenia w dziedzinie humanistyki, motywowanie nauczycieli do pracy z uczniami zainteresowanymi tematem oraz promowanie osiągnięć uczniów. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów VII klas z województwa śląskiego.


ETAPY

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów:

I etap konkursu (26.02) - test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki.

II etap konkursu (26.03) - przygotowanie i wygłoszenie mowy zgodnej ze sztuką retoryki.


ZGŁOSZENIA

Aby zgłosić się do konkursu, należy przesłać kartę zgłoszenia do organizatora na adres:

Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Begonii 5

43-100 Tychy

Z dopiskiem: Konkurs Retoryczny „Ars Bene Dicendi”

do 23 lutego 2018 r. Uczestnika zgłasza jego szkoła! 


REGULAMIN

Regulamin konkursu retorycznego "Ars Bene Dicendi" 

Załącznik nr 1 do Regulaminy (Karta zgłoszenia)