Czekamy na Wasze recenzje!

Wiemy, że lubicie czytać, oglądać, słuchać – a potem pisać recenzje! W tym roku możecie je do nas przysyłać przez niemal cały rok szkolny. Zapraszamy!

 


Zasady akcji Junior Krytyk  - dla przypomnienia!

1.  Każdy uczeń w wieku 7-18 lat może przesłać nam na adres: kontakt@juniormedia.pl recenzję dowolnych książek, gier, filmów czy wydarzeń kulturalnych.

2.  Na przysyłanie recenzji macie czas do 8 czerwca 2018 roku.

3.  Osoby niepełnoletnie muszą przesłać nam podpisane przez rodziców lub opiekunów oświadczenie o przekazaniu praw autorskich ! Tylko wtedy możemy opublikować Waszą recenzję!

4.  Wasze recenzje ukażą się w serwisie juniormedia.pl.

5. Każdy zarejestrowany na stronie juniormedia.pl młody dziennikarz otrzyma +3pkt. na konto redakcji w rankingu #juniorlab za każdą zgłoszoną recenzję.

6.  Najbardziej wytrwali recenzenci otrzymają zestaw gadżetów Junior Media i Certyfikat Junior Krytyka