KONKURS „MATMOMANIA Z POLSKIM W TLE”

Matematyka i język polski dla wielu osób wydają się przeciwieństwami. Okazuje się jednak, że te dwie dziedziny nauki można połączyć! Do tego właśnie zachęca Was redakcja gazetki „Matmomania” ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach, która zaprasza do ogólnopolskiego konkursu.

„Matmomania z Polskim w Tle” to konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny, ponieważ jego założeniem jest połączenie wszystkich tych aspektów w pracy konkursowej. Przeznaczony jest dla uczniów klas IV-IV szkół podstawowych z całej Polski. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach. 


Co należy zrobić? 

Stwórz prezentację w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych prac: 

a) akrostych z ukrytym hasłem związanym z królową nauk, 
b) akromonogram odwołujący się do matematyki, 
c) dowolny stroficzny utwór liryczny, którego treść bliska będzie słowom Galileusza „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat”,
d) ciekawa praca obrazującą myśl A. Einsteina – „Matematyka to poezja logicznego myślenia”.

Pamiętajcie! Tylko prace przygotowane samodzielnie będą brane pod uwagę! Nie będą przyjmowane prace wykonane zespołowo! 


Jak dostarczyć pracę konkursową? 

Prace konkursowe można zgłaszać do 24 marca 2017 roku. Można to zrobić na 2 sposoby: 

1) Pocztą tradycyjną

Prezentację należy nagrać na płytę CD lub DVD i dostarczyć wraz z wydrukowanym oświadczeniem uczestnika (załącznik) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 17 
ul. Begonii 5 
43-100 Tychy 
Z dopiskiem: konkurs „Matmomania z Polskim w Tle”

2) Przez internet

Prezentację wraz z zeskanowanym oświadczeniem należy przesłać na maila matematyka.sp17@op.pl lub w przypadku dużego rozmiaru pliku przez bezpłatną stronę internetową www.wetransfer.com..


Więcej szczegółów o konkursie znajdziecie w regulaminie . 

Załącznik do regulaminu