Punkty za gazetki - dodatkowe kryteria

Cieszymy się, że jesteście z nami! To dla szkolnych redakcji przygotowaliśmy platformę do tworzenia gazetek, a także organizujemy konkursy, lekcje #juniorlab i różnego rodzaju akcje. Założeniem, które przyświecało stworzeniu projektu Junior Media było przekazywanie młodym ludziom wiedzy na temat dziennikarstwa. W związku z tym, że w dzisiejszych czasach wzrasta rola dziennikarstwa internetowego – stworzyliśmy również #juniorlab, a w nagrodę – zaczęliśmy przyznawać punkty, które redakcje zbierają, aby wyjechać na Letnią Szkołę Junior Media.

W związku z tym, że sercem Junior Media są gazetki, w tym roku przyznajemy za nie punkty – aby wynagrodzić nie tylko Wasze zaangażowanie w konkursy, ale też codzienną pracę dziennikarską. Niestety, ostatnio obserwujemy, że publikowane są gazetki, których celem wydaje się nie to, co w prasie najważniejsze, czyli rzetelne artykuły i bieżące informacje na temat ważnych dla czytelników spraw, a jedynie – zapełnienie czterech stron, gdyż jest to kryterium przyznania punktów za gazetki. Wystarczy przejrzeć dowolną gazetę, aby stwierdzić, że jeden artykuł rozciągnięty na kilka kolumn czy opublikowanie kilku stron zdjęć to zbyt mało, aby mówić o prasie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te kwestie i dbając o jakość projektu Junior Media oraz miarodajność rankingu jesteśmy zmuszeni wprowadzić dodatkowe kryteria dotyczące gazetek. Informujemy, że od stycznia 2018 punkty będą przyznawane za gazetki, które spełniały będą następujące kryteria:

1.  gazetka musi liczyć min. 4 strony;

2.  zdjęcia mogą obejmować max. połowę objętości gazetki;

3.  w gazetce muszą się znaleźć co najmniej 4 różne artykuły, które nie są przygotowane przez jednego dziennikarza.

Czekamy na Wasze gazetki i dziękujemy zarówno za sugestie dotyczące dodawania punktów do rankingu #juniorlab, jak i za zrozumienie w kwestii uaktualnionych zasad!