Wykorzystaj szansę i zgłoś się do programów Fundacji Orange: MegaMisji i #SuperKoderów

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe do MegaMisji i #SuperKoderów. Nabór rusza w całej Polsce. Potrwa do 30 kwietnia.


Programy MegaMisja i #SuperKoderzy to wymierne korzyści dla szkół i świetlic. W ramach pierwszego z nich nauczyciele otrzymują osadzone w przyjaznej fabule scenariusze zajęć świetlicowych. Prowadzą zajęcia, a po zakończonym etapie świetlice szkolne wygrywają tablety, kreatywne zestawy plastyczne, pakiety książek i gier planszowych oraz w zestawy z zabawkami edukacyjnymi i audiobookami.

Szkoły biorące udział w #SuperKoderach otrzymują granty na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, które ułatwiają prowadzenie zajęć z kodowania. Co więcej, zapewniamy dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotowuje ich do prowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych szkoleniowców przez czas trwania programu. Wszystkie zajęcia wpisują się w podstawy programowe matematyki, języka polskiego, historii, muzyki, przyrody, techniki i informatyki.

Programy funkcjonują obecnie w ponad 370 szkołach, gdzie korzysta z nich blisko 9000 dzieci.

Co należy zrobić?

Do rekrutacji mogą zgłaszać się wszystkie szkoły podstawowe. Zainteresowani udziałem w nowym naborze do programów mogą do 30 kwietnia 2017 zgłosić swoją placówkę. Wystarczy wypełnić formularz online i przesłać krótki film, który pokaże, że Wasza szkoła jest najlepszym kandydatem do MegaMisji i #SuperKoderów.

Szczegółowe informacje na stronach megamisja.pl i superkoderzy.pl.