Zaprojektuj koszulkę Junior Dziennikarza!

Już wkrótce nadejdą ciepłe dni, a wraz z nimi sezon na T-shirty. Dlaczego Wam o tym przypominamy? Bo mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia: przygotujcie projekt koszulki Junior Dziennikarza!

 


Zdecydujcie sami, co będziecie nosić latem tego roku! Chcemy, abyście przygotowali projekt graficzny koszulki Junior Dziennikarza i przesłali nam go pocztą tradycyjną lub przez Internet. My wybierzemy dziesięć spośród wszystkich Waszych projektów, a zwycięskie trzy – wybierzecie sami drogą głosowania! 


JAK PRZESŁAĆ NAM SWÓJ PROJEKT?

Projekty  możecie wysyłać:

•  pocztą tradycyjną na adres:

Polska Press Sp. z o.o.

Biuro „Junior Media”

ul. Domaniewska 45

02-672 Warszawa

z dopiskiem: Zaprojektuj koszulkę Junior Dziennikarza

Pamiętajcie, aby do projektu dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz podpisaną przez rodziców lub opiekunów zgodę na udział w konkursie !

•  przez Internet na adres e-mail: konkurs@juniormedia.pl

Wysyłając projekt graficzny przez Internet dołączcie do niego koniecznie wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz podpisaną przez rodziców lub opiekunów zgodę na udział w konkursie ! Pamiętajcie też o parametrach projektu zawartych w regulaminie!


TERMINY

Na przesyłanie swoich prac macie czas do 23 maja 2017 roku. W przypadku prac wysłanych pocztą tradycyjną – liczy się data stempla pocztowego.

10 najlepszych prac wybierzemy do 5 czerwca 2017.

Głosowanie na stronie juniormedia.pl potrwa od 6  do 13 czerwca 2017.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2017.


NAGRODY

Autorzy 3 projektów z największą liczbą głosów otrzymają:

zestaw 20 koszulek z własnym projektem graficznym, gadżety Junior Media, a jeśli są członkami redakcji gazetki szkolnej + 20 pkt. w rankingu #juniorlab.

Wyróżnieni otrzymają:

koszulkę z autorskim projektem graficznym, gadżety Junior Media, a jeśli są członkami redakcji gazetki szkolnej +10 pkt. w rankingu #juniorlab.


Uwaga Junior Dziennikarze!

Każde zgłoszenie redaktorów szkolnych gazetek nagradzamy +3 pkt. do rankingu #juniorlab!


REGULAMIN

Regulamin konkursu "Zaprojektuj koszulkę Junior Dziennikarza" (pdf) 

Zgoda rodziców (opiekunów) na udział w konkursie  

Formularz zgłoszeniowy (pdf)  

Formularz zgłoszeniowy (doc)