Redakcja Gazetka Szkolna

Szkoła:Szkoła Podstawowa im.gen.Dezyderego Chłapowskiego

Adres: Iłówiec 16
63-112 Brodnica (wielkopolskie)

Tel.:606680204

E-mail:anna.domaniecka@wp.pl

Brak avatara
Redaktor naczelny:

Anna Domaniecka

  Członkowie redakcji:

  • Brak avatara
   z-ca redaktora:

   Antoni Raczkowiak

   • Brak avatara

    Magdalena Nowak

    gazety