Jak założyć i aktywować redakcję?

Konto gazetki szkolnej na platformie Junior Media zakłada nauczyciel. Należy kliknąć przycisk ‘Załóż redakcję’ zamieszczony na stronie głównej Junior Media lub pod oknami logowania. Nauczyciel zostaje  wtedy Redaktorem Naczelnym Junior Gazety i dostaje uprawnienia do zarządzania redakcją. 


Po wypełnieniu przez Redaktora Naczelnego wszystkich wymaganych pól i zatwierdzeniu zgody na założenie redakcji, zostaje wygenerowana wiadomość e-mailowa do Dyrektora szkoły z prośbą o potwierdzenie danych i aktywowanie konta redakcji. Naczelny zostaje poinformowany e-mailem o potwierdzeniu przez Dyrektora danych i aktywowaniu konta redakcji.

Następnie Redaktor Naczelny zaprasza innych uczestników szkolnej gazetki. Dla każdego ucznia - redaktora trzeba założyć oddzielne konto, które będzie przypisane do danej gazetki szkolnej. W tym celu Redaktor Naczelny wypełnia odpowiednie pola z danymi ucznia i jego opiekuna.

Na konto e-mailowe opiekuna prawnego Redaktora zostanie przesłany link aktywacyjny. Po zapoznaniu się i akceptacji regulaminu opiekun wpisuje dane dziecka: imię i nazwisko, jego adres e-mailowy. Następnie akceptuje pozwolenie na udział Redaktora w programie Junior Media.

Redaktor otrzymuje e-mail z informacją o aktywacji konta i instrukcją logowania.


Kiedy można zarejestrować się w serwisie Junior Media?

Rejestracja w serwisie może nastąpić w dowolnym czasie.


Jak dodać redaktorów do redakcji?

Członków do redakcji może dodać Redaktor Naczelny Junior Gazety. Oto instrukcja postępowania:

1. Logujemy się na stronie Junior Media – podajemy adres e-mail oraz hasło;2. Wchodzimy do profilu redakcji poprzez kliknięcie przycisku ‘Redakcja’;3. Rozwijamy ‘Panel użytkownika’ znajdujący się po prawej stronie przy pasku przewijania;


4. Wybieramy opcję ‘Zaproś redaktora’;


5. Następnie wypełniamy pola z danymi redaktora, podajemy adres e-mailowy jego opiekuna oraz przypisujemy funkcję jaką ma pełnić w redakcji. Po wpisaniu funkcji klikamy klawisz "ENTER";

UWAGA! 

Nadaną funkcję należy wybrać z listy, która rozwija się po wpisaniu kilku pierwszych znaków. Wtedy funkcja powinna pojawić się w niebieskiej ramce - tak jak w poniższym przykładzie. Dopiero, kiedy funkcja jest widoczna w taki sposób, można przejść do kolejnego kroku. 


6. Zatwierdzamy dane klikając ‘Zapisz zmiany’.


Na konto e-mailowe opiekuna prawnego Redaktora zostanie przesłana wiadomość z prośbą aktywacji konta. Po kliknięciu w link opiekun zapoznaje się z regulaminem, wpisuje dane dziecka: imię i nazwisko, jego adres e-mailowy. Następnie akceptuje pozwolenie na udział Redaktora w programie Junior Media. 


Jak usunąć redaktorów z redakcji?

Aktywnych członków redakcji Redaktor Naczelny może w każdej chwili zablokować. Wtedy zablokowany redaktor będzie widoczny tylko przez naczelnego. W każdej chwili można go również przywrócić do redakcji.


Jeżeli przy nazwisku członka redakcji nie wyświetla się funkcja "zablokuj" to znaczy, że nie przeszedł on reaktywacji. Takie konta zostaną automatycznie usunięte przez system (zapewne pod koniec semestru). Jeżeli zależy Państwu na szybkim usunięciu nieaktywnych redaktorów z listy członków redakcji, prosimy o przesłanie do nas ich nazwisk - wtedy sami dokonamy usunięcia ich z platformy.