Co wolno dziennikarzom, a czego nigdy nie powinni robić? Jakie mają obowiązki wobec innych? Te wszystkie kwestie są uregulowane z jednej strony przez prawo, a z drugiej – etykę.

W tej lekcji chcemy przybliżyć Wam trudne, ale ważne zagadnienia dotyczące praw i obowiązków dziennikarzy!

Zapraszamy!

 

 Aby przejść do lekcji, kliknij w grafikę lub link: https://polskapress.atavist.com/prawo-i-etyka-dziennikarska


ZADANIA KONKURSOWE

Zadanie zespołowe

Przygotujcie w redakcji własny kodeks etyczny, którego powinni przestrzegać członkowie Waszej redakcji i przedstawcie go w ciekawej, atrakcyjnej formie!

Swoje kodeksy prześlijcie do 3 czerwca 2019 r.na adres: [email protected].


LAUREACI

I MIEJSCE

Gazetka "PiSAK" ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Rzeszowie II MIEJSCE

Gazetka "Zlepek" ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie


III MIEJSCE

Gazetka "WagnerPress II" ze Szkoły Podstawowej nr 13 w BędzinieNagrody

I miejsce – 50 pkt. do rankingu #juniorlab

II miejsce – 40 pkt. do rankingu #juniorlab

III miejsce – 30 pkt. do rankingu #juniorlab


Zadanie indywidualne

Wymyśl hasło promujące kodeks etyczny młodego dziennikarza.

Hasło (wraz z podpisaną przez rodziców zgodą na udział w konkursie) należy przesyłać na adres: [email protected] do 3 czerwca 2019 r.


LAUREACI

I MIEJSCE

Paulina Marcyniuk z gazetki "Pogodniak Szkolny"

Słowem świetnie operować, czytelnika szanować, 

być uczciwym, kulturalnym 

to dziennikarza kodeks moralny.


II MIEJSCE

Aleksandra Adamczuk z redakcji "PiSAK"

Działaj uczciwie, bezstronnie i z poszanowaniem obyczajów,

a twoja etyka dziennikarska będzie przykładem dobrych zwyczajów.


III MIEJSCE

Jakub Jaworek z redakcji "Czytaczek"


Dziennikarz zawsze rzetelny być musi

Do zmiany faktów nikt go nie zmusi.

Zbiera dane, szanuje kulturę i nie pisze fikcji,

Nie sugeruje wyroków dla własnych ambicji.Nagrody

I miejsce – 10 pkt. do rankingu #juniorlab

II miejsce – 10 pkt. do rankingu #juniorlab

III miejsce – 10 pkt. do rankingu #juniorlab


REGULAMINY

Regulamin zadania zespołowego w wyzwaniu #juniorlab PRAWO I ETYKA DZIENNIKARSKA 

Regulamin zadania indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab PRAWO I ETYKA DZIENNIKARSKA 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zadania indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab PRAWO I ETYKA DZIENNIKARSKA (Zgoda na udział w konkursie)