Zasady przyznawania punktów w rankingu #juniorlab 2017/2018

1.  Punkty w rankingu #juniorlab dla redakcji przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych i zespołowych w wyzwaniach #juniorlab oraz w innych konkursach prowadzonych w serwisie www.juniormedia.pl.

2.  Junior redakcje otrzymują:

a)  5 pkt. za stworzenie i opublikowanie w serwisie www.juniormedia.pl gazetki, która spełnia następujące kryteria:

  • liczy min. 4 strony
  • zdjęcia obejmują max. połowę jej objętości
  • zawiera co najmniej 4 różne artykuły, które nie są autorstwa jednego Junior dziennikarza. 
Punkty za dany miesiąc kalendarzowy będą przyznawane do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. Pod uwagę brane będą gazetki opublikowane od 4.09.2017 do 31.05.2017;

b)  5 pkt. za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

c)  30 pkt. za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

d)  20 pkt. za zajęcie 2. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

e)  15 pkt. za zajęcie 3. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu # juniorlab;

f)  10 pkt. za zdobycie wyróżnienia w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab.

3.  Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie www.juniormedia.pl otrzymują:

a)  5 pkt. na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab;

b)  3 pkt. na konto redakcji za zgłoszenie do innych konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl, w tym również za zgłoszenie recenzji w akcji Junior Krytyk;

c)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-3 w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu #juniorlab;

d)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w innych konkursach organizowanych w serwisie www.juniormedia.pl.

4.  Warunkiem koniecznym do doliczenia punktów za udział/wygraną w konkursie do rankingu #juniorlab jest:

a)  wysłanie nazwy redakcji, do której się należy razem ze zgłoszeniem do konkursu;

b)  posiadanie konta w serwisie www.juniormedia.pl.