Nowa ogólnopolska akcja „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko”

PZU Pomoc wystartowała z nową, ogólnopolską akcją na czas wakacji, skierowaną do rodziców dzieci w wieku szkolnym. W jej ramach rodzice lub opiekunowie mają możliwość zgłoszenia dziecka do bezpłatnego ubezpieczenia od następstwem nieszczęśliwych wypadków. Ochrona działa do 1 września, 24 godziny na dobę, na całym świecie. Do akcji mogą także przystąpić pełnoletni uczniowie oraz studenci do 25. roku życia.


Na zlecenie PZU przeprowadzono badania dotyczące tego, jak rodzice postrzegają bezpieczeństwo swoich dzieci w okresie wakacyjnym.Z badań wynika, że aż 66% rodziców chciałoby, aby ich dzieci spędzały wakacje w taki sposób, jak oni sami  za czasów swojego dzieciństwa. Jednocześnie, aż ¾ rodziców jest zdania, że na dzieci czyha teraz więcej niebezpieczeństw niż dawniej*.

Zdecydowana większość dzieci spędza wakacje pod opieką przynajmniej jednego rodzica, ale duża grupa spędza je również na wyjazdach: koloniach i obozach, u rodziny w innym mieście lub na wsi. W związku z wakacyjnymi wyjazdami rodzice najbardziej obawiają się, że dziecko może być namawiane do spróbowania używek, paść ofiarą przemocy ze strony rówieśników lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi.

Mimo to, niewielka część rodziców korzysta z indywidualnie wykupionego ubezpieczenia NNW dla swoich dzieci – zaledwie ok. 30%. Największa grupa rodziców – ok. 44% z nich – zakłada, że wystarczające jest ubezpieczenie szkolne. 19% rodziców nie ubezpiecza dziecka samodzielnie,  gdyż jest ono ubezpieczone przez organizatora wakacyjnego wyjazdu. 5% zaś uważa, że kupowanie ubezpieczenia to wyrzucanie pieniędzy.

Tę lukę ma szansę zapełnić akcja PZU Pomoc „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko” polegająca na bezpłatnym objęcie dzieci ubezpieczeniem NNW PZU Edukacja w PZU SA do końca wakacji szkolnych. Aby skorzystać z akcji, należy wypełnić formularz na stronie wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach. Jednocześnie rodzice mogą być pewni, że dane dziecka, które podają – tylko imię, nazwisko oraz numer PESEL – posłużą wyłącznie do objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową.

*Badanie na próbie N=600 rodziców dzieci w wieku 7-19 lat zrealizowane na panelu internetowym Norstat

Ubezpieczenie w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja zawartej pomiędzy PZU Pomoc SA (ubezpieczający) a PZU SA (ubezpieczyciel). Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy wyrazić zgody do wskazanych celów. Akcja obowiązuje do 21.06.2019 r. Szczegóły sprawdź w regulaminie dostępnym na wakacjezpzu.pl. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi, dostępnych na wakacjezpzu.pl