Wielki Plebiscyt Edukacyjny już trwa!

Plebiscyt Edukacyjny już trwa! Można w nim głosować na nauczycieli, których lubią i cenią uczniowie oraz ich rodzice. Docenić nauczycieli przedszkola, którzy mają wyjątkowe podejście do maluchów. Czy są tam również Wasi nauczyciele?

 


Głosowanie mieszkańców województw wyłoni zdobywców medali i nagród nie tylko spośród nauczycieli każdego szczebla edukacji, lecz także wśród przedszkoli, szkół oraz uczelni.

- To wielka radość, że ten plebiscyt, cieszący się co roku ogromnym zainteresowaniem, powraca po przerwie wymuszonej pandemią - mówi jego koordynatorka Katarzyna Niedzwiecka. - Nowością jest to, że w tej edycji akcji nagrody zostaną przyznane także na szczeblu ogólnopolskim.

Ogólnopolska gala plebiscytu odbędzie się w marcu. Zostaną na nią zaproszeni laureaci z każdego województwa. Możemy zdradzić, że to uroczyste spotkanie odbędzie się w naprawdę bardzo wyjątkowym, prestiżowym miejscu, bo na Zamku Królewskim w Warszawie!

Bo warto jest nagradzać

Celem plebiscytu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy nie

tylko doskonale przekazują wiedzę, ale mają także umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią zarówno uczniów, jak i rodziców. Szukamy nauczycieli z pasją, wyróżniających się serdecznością; takich, którzy są dobrymi wychowawcami. W przypadku nauczycieli przedszkola do wymienionych wyżej cech z pewnością dodać trzeba jeszcze pełne ciepła i cierpliwości podejście do maluchów na początku ich edukacyjnej ścieżki.

Nagrodzimy także nauczycieli akademickich, których rola jest, oczywiście, siłą rzeczy trochę inna. W ich przypadku na docenienie zasługuje umiejętność przekazywania z pasją i zaangażowaniem wiedzy, wysoka kultura osobista oraz przyjazne podejście do studentów. W plebiscycie zostaną nagrodzone także placówki edukacyjne - przedszkola, szkoły i uczelnie.

W przypadku przedszkoli najważniejsza jest, oczywiście, ocena rodziców, którzy powierzają placówkom edukacyjnym swoje pociechy. Oni oceniając przedszkole, biorą pod uwagę wiele różnych czynników. W kategorii szkół podstawowych i średnich chcemy nagrodzić te spośród nich, które zasługują na miano najbardziej przyjaznych uczniom i rodzicom.

Co konkretnie kryje się pod tym określeniem? Chodzi o takie szkoły, w których kadra pedagogiczna dba m.in. o dobrą atmosferę. W plebiscycie uczniowie i ich rodzice docenią starania dyrekcji i wszystkich nauczycieli. Uczelnie - zarówno publiczne, jak niepubliczne – zgłosili do nagrody studenci, dla których poza aspektem edukacyjnym, ważne są także kwestie organizacyjne oraz jakość komunikacji i obsługi oferowana przez szkołę wyższą.

Kategorie i etapy plebiscytu

Nagrody dla nauczycieli zostaną przyznane w pięciu kategoriach. Laureaci wśród nauczycieli przedszkola, klas 0-III i klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz tych, którzy uczą młodzież w szkołach ponadpodstawowych, zostaną najpierw wybrani osobno w miastach i powiatach województwa. Później wojewódzki finał plebiscytu wyłoni najlepszych w każdym regionie. Podobnie będzie z nagrodami w kategoriach Przedszkole na medal oraz Szkoła na medal. Najpierw zostaną one przyznane osobno w miastach i powiatach, a później laureaci awansują do wojewódzkiego finału. Głosowanie na nauczycieli akademickich oraz wyższe uczelnie prowadzone jest w jednym etapie, w skali całego województwa. Laureaci z każdego województwa w każdej kategorii plebiscytu awansują do ogólnopolskiego finału, w którym zostaną przyznane główne nagrody i tytuły: Nauczyciel Roku Polski, Przedszkole Roku Polski, Szkoła Roku Polski oraz Uczelnia Roku Polski.

Gale i prezentacje w gazecie oraz Internecie

Uroczyste wręczenie statuetek i głównych nagród finansowych odbędzie się w marcu 2022 roku podczas wielkiej gali w Warszawie. Wcześniej wszyscy laureaci w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu, zostaną zaproszeni na wojewódzką galę plebiscytu, podczas której odbiorą medale i nagrody. Jednak to nie wszystko. W czasie trwania plebiscytu nauczycieli, przedszkola, szkoły i uczelnie, na które nasi Czytelnicy będą oddawać najwięcej głosów, zaprezentujemy w gazetach, serwisach regionalnych oraz na Facebooku.

Szczegóły plebiscytu znajdziecie na stronach naszych dzienników regionalnych!

województwo  dolnośląskie

województwo kujawsko-pomorskie

województwo lubelskie

województwo lubuskie

województwo łódzkie

województwo małopolskie

województwo mazowieckie

województwo opolskie

województwo podkarpackie

województwo podlaskie

województwo pomorskie

województwo śląskie

województwo świętokrzyskie

województwo wielkopolskie

województwo zachodniopomorskie