Zasady przyznawania punktów do rankingu Juniorlab w roku szkolnym 2019/20

Przypominamy, za co otrzymacie punkty do rankingu!


1.Punkty w rankingu Juniorlab dla redakcji przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych i zespołowych w wyzwaniach Juniorlab oraz w innych konkursach prowadzonych w serwisie www.juniormedia.pl.

2.Junior redakcje otrzymują:

a) 15 pkt. za stworzenie i opublikowanie w serwisie www.juniormedia.pl gazetki, która spełnia następujące kryteria:

  • liczy min. 4 strony
  • zdjęcia obejmują max. połowę jej objętości
  • zawiera co najmniej 4 różne artykuły, które nie są autorstwa jednego Junior dziennikarza. 

Punkty za dany miesiąc kalendarzowy będą przyznawane do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. Pod uwagę brane będą gazetki opublikowane od 1.09.2019 do 31.05.2020;

b) 5 pkt. za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

c) 50 pkt. za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

d) 40 pkt. za zajęcie 2. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

e)  30 pkt. za zajęcie 3. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

f) 10 pkt. za zdobycie wyróżnienia w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab.

3.Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie www.juniormedia.pl otrzymują:

a) 1 pkt. na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania indywidualnego w wyzwaniu Juniorlab;

b) 1 pkt. na konto redakcji za zgłoszenie do innych konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl,

c) 1 pkt. za zgłoszenie recenzji, która spełni następujące wymogi:

  • ma długość min. 1000 znaków (ze spacjami);
  • zawiera autorski komentarz dotyczący recenzowanego dzieła (ocenę wraz z uzasadnieniem);
  • dotyczy jednej z kategorii: FILM, KSIĄŻKA, GRA PLANSZOWA, GRA KOMPUTEROWA, KULTURA I SZTUKA (spektakl teatralny, koncert, wernisaż).

UWAGA! 

W przypadku przesłania recenzji, która jest plagiatem, usunięte zostaną wszystkie punkty danej redakcji, które zostały przyznane za recenzje! 

Recenzje przyjmujemy do 5 czerwca 2020 r. 

d) 10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-3 w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu Juniorlab;

e) 10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w innych konkursach organizowanych w serwisie www.juniormedia.pl.

4.Warunkiem koniecznym do doliczenia punktów za udział/wygraną w konkursie do rankingu Juniorlab jest:

a) wysłanie nazwy redakcji, do której się należy razem ze zgłoszeniem do konkursu;

b) posiadanie konta w serwisie www.juniormedia.pl.