Zasady przyznawania punktów do rankingu Juniorlab w roku szkolnym 2021/2022

Powodzenia w nowym roku szkolnym, Junior dziennikarze!
1.Punkty w rankingu Juniorlab dla redakcji przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych i zespołowych w wyzwaniach Juniorlab oraz w innych konkursach prowadzonych w serwisie www.juniormedia.pl.

2.Junior redakcje otrzymują:

a) 15 pkt. za stworzenie i opublikowanie w serwisie www.juniormedia.pl gazetki, która spełnia następujące kryteria:

  • liczy min. 4 strony
  • zdjęcia obejmują max. połowę jej objętości
  • zawiera co najmniej 4 różne artykuły, które nie są autorstwa jednego Junior dziennikarza. 

Punkty za dany miesiąc kalendarzowy będą przyznawane do 15-ego dnia kolejnego miesiąca. Pod uwagę brane będą gazetki opublikowane od 1.09.2020 do 31.05.2021;

b) 5 pkt. za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

c) 50 pkt. za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

d) 40 pkt. za zajęcie 2. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

e)  30 pkt. za zajęcie 3. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab;

f) 10 pkt. za zdobycie wyróżnienia w zadaniu zespołowym w wyzwaniu Juniorlab.

3.Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie www.juniormedia.pl otrzymują:

a) 1 pkt. na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania indywidualnego w wyzwaniu Juniorlab;

b) 1 pkt. na konto redakcji za zgłoszenie do innych konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl,

c) 1 pkt. za zgłoszenie recenzji, która spełni następujące wymogi:

  • ma długość min. 1000 znaków (ze spacjami);
  • zawiera autorski komentarz dotyczący recenzowanego dzieła (ocenę wraz z uzasadnieniem);
  • dotyczy jednej z kategorii: FILM, KSIĄŻKA, GRA PLANSZOWA, GRA KOMPUTEROWA, KULTURA I SZTUKA (spektakl teatralny, koncert, wernisaż).

UWAGA! 

W przypadku przesłania recenzji, która jest plagiatem, usunięte zostaną wszystkie punkty danej redakcji, które zostały przyznane za recenzje! 

Recenzje przyjmujemy do 31 maja 2021 r. 

d) 30 pkt. na konto redakcji za zdobycie 1. miejsca w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu Juniorlab;

e) 20 pkt. na konto redakcji za zdobycie 2. miejsca w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu Juniorlab;

f) 10 pkt. na konto redakcji za zdobycie 3. miejsca w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu Juniorlab;

g) 15 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w innych konkursach organizowanych w serwisie www.juniormedia.pl.

4.Warunkiem koniecznym do doliczenia punktów za udział/wygraną w konkursie do rankingu Juniorlab jest:

a) wysłanie nazwy redakcji, do której się należy razem ze zgłoszeniem do konkursu;

b) posiadanie konta w serwisie www.juniormedia.pl.