Zasady przyznawania punktów w rankingu #juniorlab 2018/2019

W tym roku modyfikujemy punkty, które będziecie otrzymywać za swoje aktywności w serwisie Junior Media! Szczególnie ważna jest dla nas Wasza praca zespołowa, czyli wspólne redagowanie gazetki oraz udział w wyzwaniach #juniorlab - za to przyznamy najwięcej punktów! Chcemy też, abyście pamiętali, że najważniejsza w pracy dziennikarza jest uczciwość - za naruszenie zaufania łatwo utracić punkty! Wnikliwie przeczytajcie, jakie są tegoroczne zasady przyznawania punktów!

  


1.  Punkty w rankingu #juniorlab dla redakcji przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych i zespołowych w wyzwaniach #juniorlab oraz w innych konkursach prowadzonych w serwisie www.juniormedia.pl.


2.  Junior redakcje otrzymują:

a)  15 pkt. za stworzenie i opublikowanie w serwisie www.juniormedia.pl gazetki, która spełnia następujące kryteria:

  • liczy min. 4 strony
  • zdjęcia obejmują max. połowę jej objętości
  • zawiera co najmniej 4 różne artykuły, które nie są autorstwa jednego Junior dziennikarza. 

Punkty za dany miesiąc kalendarzowy będą przyznawane do 10-ego dnia kolejnego miesiąca. Pod uwagę brane będą gazetki opublikowane od 3.09.2018 do 31.05.2019;

b)  5 pkt. za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

c) 50 pkt. za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

d)  40 pkt. za zajęcie 2. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;

e)  30 pkt. za zajęcie 3. miejsca w zadaniu zespołowym w wyzwaniu # juniorlab;

f)  10 pkt. za zdobycie wyróżnienia w zadaniu zespołowym w wyzwaniu #juniorlab.


3.  Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie www.juniormedia.pl otrzymują:

a)  1 pkt. na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab;

b)  1 pkt. na konto redakcji za zgłoszenie do innych konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl,

c)  1 pkt. za zgłoszenie recenzji, która spełni następujące wymogi:

  • ma długość min. 1000 znaków (ze spacjami);
  • zawiera autorski komentarz dotyczący recenzowanego dzieła (ocenę wraz z uzasadnieniem);
  • dotyczy jednej z kategorii: FILM, KSIĄŻKA, GRA PLANSZOWA, GRA KOMPUTEROWA, KULTURA I SZTUKA (spektakl teatralny, koncert, wernisaż).
UWAGA! 

W przypadku przesłania recenzji, która jest plagiatem, usunięte zostaną wszystkie punkty danej redakcji, które zostały przyznane za recenzje! 

d)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-3 w zadaniu indywidualnym w wyzwaniu #juniorlab;

e)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w innych konkursach organizowanych w serwisie www.juniormedia.pl.


4.  Warunkiem koniecznym do doliczenia punktów za udział/wygraną w konkursie do rankingu #juniorlab jest:

a)  wysłanie nazwy redakcji, do której się należy razem ze zgłoszeniem do konkursu;

b)  posiadanie konta w serwisie www.juniormedia.pl.