Akcja „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko” – wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie otrzymać ubezpieczenie

PZU Pomoc ruszyła z ogólnopolską akcją „Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko”. Zapewnia ona rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia możliwość zgłoszenia ich pociech na czas wakacji, do 1 września, do bezpłatnego ubezpieczenia NNW PZU Edukacja. Do akcji mogą dołączyć bezpłatnie również pełnoletni uczniowie i studenci do 25. roku życia.


W ramach polisy dzieci będą  chronione od następstw nieszczęśliwych wypadków  24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie. Ubezpieczenie obejmuje nieszczęśliwe wypadki, nawet te powstałe w czasie uprawiania sportu – również wyczynowo.

Do akcji mogą przystąpić rodzice dzieci do 18. roku życia. Pełnoletni uczniowie i studenci , którzy nie ukończyli jeszcze 25 lat, mogą zgłosić się do niego samodzielnie.  Ubezpieczenie obejmuje szereg nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń, jakie mogą przytrafić się dzieciom. Osoby objęte ubezpieczeniem mają zagwarantowane usługi powypadkowe w Polsce, a w szczególności pomoc medyczną, transport medyczny czy pomoc rehabilitacyjną.

Aby skorzystać z akcji, należy wypełnić formularz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na stronie internetowej wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach. Rodzice mogą być pewni, że dane dziecka, które podają – tylko imię, nazwisko oraz numer PESEL – posłużą wyłącznie do objęcia dziecka ochroną ubezpieczeniową.

Akcja trwa do 21 czerwca br.


Ubezpieczenie w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja zawartej pomiędzy PZU Pomoc SA (ubezpieczający) a PZU SA (ubezpieczyciel). Aby skorzystać z ubezpieczenia, należy wyrazić zgody do wskazanych celów. Akcja obowiązuje do 21.06.2019 r. Szczegóły sprawdź w regulaminie dostępnym na wakacjezpzu.pl. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia NNW PZU Edukacja wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi, dostępnych na wakacjezpzu.pl