III edycja ogólnopolskiego Konkursu „Matmomania z Polskim w Tle”

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 17 w Tychach konkurs „Matmomania z Polskim w Tle” to indywidualny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczno-artystyczny. Adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z całej Polski.

Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint (wewnętrzna organizacja, ilustracja i ilość slajdów dowolna), w której będzie zawarta tylko jedna z poniższych dyspozycji tematycznych:

a)  Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego liryczną bohaterką będzie ludolfina (liczba PI)

b)  Stwórz wiersz stychiczny, w którym osoba mówiąca zachęci odbiorcę do nauki tabliczki mnożenia

c)  Zredaguj ciekawą pracę obrazującą myśl Pitagorasa – „Liczby rządzą światem”

d)  Napisz dowolny utwór liryczny, którego treść bliska będzie słowom Euklidesa; „W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów”

Pracę konkursową należy wysłać do 30 marca 2018 roku e-mailem na adres: matematyka.sp17@op.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Begonii 5

43-100 Tychy


Wyniki

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 kwietnia 2018 roku. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się dnia 16 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej znajdującej się przy ulicy Barona 30 w Tychach (Centrum Balbina).


Regulamin

Więcej szczegółów dotyczących konkursu znajdziecie w regulaminie .

Załącznik do Regulaminu