FILM 1. Jak krok po kroku redaktor naczelny zakłada nową redakcję na platformie Junior Media.

W filmie znajdują się następujące etapy:

- wypełnienie przez redaktora naczelnego formularza z danymi szkoły i redakcji,

- otrzymanie przez dyrektora szkoły wiadomości e-mail z prośbą o akceptację zgody na utworzenie redakcji,

- otrzymanie przez redaktora naczelnego wiadomości e-mail z potwierdzeniem aktywacji konta redakcji.

Aby powiększyć kliknij w 


FILM 2. Jak krok po kroku redaktor naczelny edytuje konto redakcji i dodaje członków redakcji.

W filmie znajdują się następujące działania:

edycja konta redaktora naczelnego: dodawanie zdjęcia profilowego, uzupełnianie danych redaktora naczelnego,

- edycja konta redakcji: dodawanie zdjęcia redakcji, dodawanie danych redakcji,

- zapraszanie redaktorów do redakcji,

- zablokowanie/odblokowanie kont członków redakcji.

Aby powiększyć kliknij w 


FILM 3. Jak krok po kroku opiekun/rodzic młodego redaktora akceptuje zgodę na udział dziecka w Junior Media.

W filmie znajdują się następujące działania:

- akceptacja zgody przez opiekuna/rodzica na udział dziecka w projekcie Junior Media i zatwierdzenie regulamin,

- aktywacja konta Junior Redaktora,

- logowanie Junior Redaktora na swoje konto,

- edycja konta Junior Redaktora: dodawanie zdjęcia profilowego, uzupełnianie danych.


Aby powiększyć kliknij w