„Matmomania z Polskim w Tle” – zachęcamy do udziału w konkursie!

„Matmomania z Polskim w Tle" to bezpłatny konkurs matematyczno-polonistyczno-informatyczny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 17 w Tychach. Konkurs został wpisany na listę zawodów wiedzy Śląskiego Kuratora Oświaty – laureaci otrzymają więc wpis o swoim sukcesie na świadectwie ukończenia szkoły! Zachęcamy!

Do kogo skierowany jest konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.


Co należy zrobić?

Przygotuj prezentację multimedialną w programie Microsoft Power Point (długość max. 20 slajdów i nie dłuższy niż 5-minutowy czas odtwarzania) na jeden z tematów:

I Namaluj słowem dowolny stroficzny obraz poetycki, którego lirycznymi bohaterami będą wielokąty.

II Zredaguj ciekawą pracę obrazującą myśl Pitagorasa – „Liczby rządzą światem”.

III Napisz akrostych z ukrytym hasłem związanym z królową nauk.


Do kiedy trzeba się zgłosić?

Zgłoszenia należy przesyłać do 6 maja 2020 r.


Regulamin i zgoda na udział w konkursie dostępna jest na stronie: https://sp17.tychy.szkolnastrona.pl/p,131,regulamin